You are currently viewing 120+ Mẫu phòng khách đẹp và hiện đại nhất hiện nay

H Design xin chia sẻ tới anh chị và các bạn một bộ sưu tập các mẫu không gian phòng khách đẹp hiện đại đang được nhiều người yêu thích và lựa chọn nhất hiện nay.

1. Mẫu thiết kế nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư

Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 2
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 4
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 3
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 5
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 1
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 6
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 7
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 8
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 9
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 10
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 11
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 12
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 13
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 14
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 15
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 16
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 17
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 18
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 19
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 20
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 21
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 22
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 23
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 24
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 25
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 26
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 27
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 28
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 29
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 30
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 31
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 32
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 33
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 34
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 35
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 36
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 37
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 38
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 39
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 40
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 41
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 42
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 43
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 44
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 45
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 46
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 47
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 48
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 49
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 50
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 51
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 52
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 53
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 54
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 55
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 56
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 57
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 58
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 59
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 60
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 61
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 62
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 63
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 64
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 65
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 66
Mẫu nội thất phòng khách đẹp cho căn hộ chung cư 68

2. Mẫu thiết kế nội thất phòng khách đẹp cho nhà phố hiện đại

Mẫu thiết kế nội thất phòng khách đẹp cho nhà phố 1
Mẫu thiết kế nội thất phòng khách đẹp cho nhà phố 2
Mẫu thiết kế nội thất phòng khách đẹp cho nhà phố 3
Mẫu thiết kế nội thất phòng khách đẹp cho nhà phố 4
Mẫu thiết kế nội thất phòng khách đẹp cho nhà phố 5
Mẫu thiết kế nội thất phòng khách đẹp cho nhà phố 6
Mẫu thiết kế nội thất phòng khách đẹp cho nhà phố 7
Mẫu thiết kế nội thất phòng khách đẹp cho nhà phố 8
Mẫu thiết kế nội thất phòng khách đẹp cho nhà phố 9
Mẫu thiết kế nội thất phòng khách đẹp cho nhà phố 10
Mẫu thiết kế nội thất phòng khách đẹp cho nhà phố 11
Mẫu thiết kế nội thất phòng khách đẹp cho nhà phố 12
Mẫu thiết kế nội thất phòng khách đẹp cho nhà phố 13
Mẫu thiết kế nội thất phòng khách đẹp cho nhà phố 14
Mẫu thiết kế nội thất phòng khách đẹp cho nhà phố 15
Mẫu thiết kế nội thất phòng khách đẹp cho nhà phố 16
Mẫu thiết kế nội thất phòng khách đẹp cho nhà phố 17
Mẫu thiết kế nội thất phòng khách đẹp cho nhà phố 18
Mẫu thiết kế nội thất phòng khách đẹp cho nhà phố 19
Mẫu thiết kế nội thất phòng khách đẹp cho nhà phố 20
Mẫu thiết kế nội thất phòng khách đẹp cho nhà phố 21
Mẫu thiết kế nội thất phòng khách đẹp cho nhà phố 22
Mẫu thiết kế nội thất phòng khách đẹp cho nhà phố 23
Mẫu thiết kế nội thất phòng khách đẹp cho nhà phố 24
Mẫu thiết kế nội thất phòng khách đẹp cho nhà phố 25

3. Mẫu không gian nội thất phòng khách đẹp cho nhà vườn và biệt thự

Mẫu thiết kế phòng khách đẹp cho biệt thự ,nhà vườn 2
Mẫu thiết kế phòng khách đẹp cho biệt thự ,nhà vườn 3
Mẫu thiết kế phòng khách đẹp cho biệt thự ,nhà vườn 4
Mẫu thiết kế phòng khách đẹp cho biệt thự ,nhà vườn 5
Mẫu thiết kế phòng khách đẹp cho biệt thự ,nhà vườn 6
Mẫu thiết kế phòng khách đẹp cho biệt thự ,nhà vườn 7
Mẫu thiết kế phòng khách đẹp cho biệt thự ,nhà vườn 8
Mẫu thiết kế phòng khách đẹp cho biệt thự ,nhà vườn 9
Mẫu thiết kế phòng khách đẹp cho biệt thự ,nhà vườn 10
Mẫu thiết kế phòng khách đẹp cho biệt thự ,nhà vườn 11
Mẫu thiết kế phòng khách đẹp cho biệt thự ,nhà vườn 12
Mẫu thiết kế phòng khách đẹp cho biệt thự ,nhà vườn 13
Mẫu thiết kế phòng khách đẹp cho biệt thự ,nhà vườn 14
Mẫu thiết kế phòng khách đẹp cho biệt thự ,nhà vườn 15
Mẫu thiết kế phòng khách đẹp cho biệt thự ,nhà vườn 16
Mẫu thiết kế phòng khách đẹp cho biệt thự ,nhà vườn 17
Mẫu thiết kế phòng khách đẹp cho biệt thự ,nhà vườn 18
Mẫu thiết kế phòng khách đẹp cho biệt thự ,nhà vườn 19

Phòng khách hiện đại sang trọng được thiết kế để tạo ra không gian sống động, sang trọng và thoải mái cho gia đình và khách mời. Một không gian phòng khách đẹp cần phải kết hợp được nhiều yếu tố, bao gồm: màu sắc, vật dụng trang trí, đồ nội thất và ánh sáng.

Một trong những xu hướng thiết kế phòng khách hiện đại là sử dụng màu sắc tươi sáng và đầy màu sắc. Màu trắng và xám là lựa chọn phổ biến để tạo ra không gian sáng và rộng rãi. Tuy nhiên, những màu sắc như đỏ, xanh lá cây, vàng, cam và hồng cũng được sử dụng để tạo ra không gian đầy màu sắc và sinh động.

Các vật dụng trang trí cũng là một phần không thể thiếu để tạo nên không gian phòng khách hiện đại sang trọng. Những bức tranh trừu tượng hoặc hình ảnh phong cảnh đơn giản, hoa tươi, đèn trang trí, giá đỡ hoa, tấm vải mềm mại và các đồ trang trí khác có thể được sử dụng để tạo ra không gian đẹp mắt, sang trọng và đầy cảm hứng.

Đồ nội thất của phòng khách hiện đại thường có thiết kế đơn giản và tối giản. Ghế sofa được chọn để phù hợp với màu sắc và phong cách của phòng khách. Các bàn và giá đỡ được chọn để phù hợp với kích thước của phòng khách và để tạo ra không gian lưu trữ thông minh.

Một yếu tố không thể thiếu để tạo ra không gian phòng khách đẹp là ánh sáng. Ánh sáng được sử dụng để tạo ra một không gian phòng khách đầy màu sắc, ấm cúng và thoải mái. Ánh sáng tự nhiên được khuyến khích bằng cách mở rộng cửa sổ hoặc sử dụng rèm cửa mỏng. Đèn LED có thể được sử dụng để tạo ra không gian ánh sáng và tăng tính thẩm mỹ của phòng khách hiện đại ngày nay.

Xem thêm các bộ sưu tập mẫu thiết kế phòng khách đẹp khác.


Trên đây H Design đã chia sẻ về các mẫu phòng khách đẹp hiện đại và sang trọng đang yêu thích nhất hiện nay. Để được tư vấn thiết kế thi công hoàn thiện nội thất không gian của gia đình xin bạn vui lòng liên hệ qua hotline 0878.280.280 hoặc đăng ký để lại thông tin để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Chúc bạn và gia đình có được không gian ưng ý.

H Design – Bạn đồng hành xây dựng ngôi nhà mơ ước !